نرخ کرایه جنوب تهران

مبدامقصدسواریوانتنیسان
شهرک صنعتی چهاردانگهوردآورد ( و اطراف .. )45/00070/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگهوردآورد ( و اطراف .. )45/00070/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگهتهرانپارس ( شرق تهران )45/00085/000120/000
شهرک صنعتی چهاردانگهتهرانپارس ( شرق تهران )45/00085/000120/000
شهرک صنعتی چهاردانگهاسلامشهر ( و اطراف .. )30/00050/00075/000
شهرک صنعتی چهاردانگهاسلامشهر ( و اطراف .. )30/00050/00075/000
شهرک صنعتی چهاردانگهآدران35/00060/00090/000
شهرک صنعتی چهاردانگهآدران35/00060/00090/000
شهرک صنعتی چهاردانگه باربری 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه باربری 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه باربری 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه باربری 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه باربری 45/00075/000110/000

نرخ کرایه شرق تهران

مبدامقصدسواریوانتنیسان
شهرک صنعتی چهاردانگه45/00070/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه45/00085/000120/000
شهرک صنعتی چهاردانگه30/00050/00075/000
شهرک صنعتی چهاردانگه35/00060/00090/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000

نرخ کرایه غرب تهران

مبدامقصدسواریوانتنیسان
شهرک صنعتی چهاردانگه45/00070/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه45/00085/000120/000
شهرک صنعتی چهاردانگه30/00050/00075/000
شهرک صنعتی چهاردانگه35/00060/00090/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000

نرخ کرایه مرکز تهران

مبدامقصدسواریوانتنیسان
شهرک صنعتی چهاردانگه45/00070/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه45/00085/000120/000
شهرک صنعتی چهاردانگه30/00050/00075/000
شهرک صنعتی چهاردانگه30/00050/00075/000
شهرک صنعتی چهاردانگه35/00060/00090/000
شهرک صنعتی چهاردانگه35/00060/00090/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000

نرخ کرایه شمال تهران

مبدامقصدسواریوانتنیسان
شهرک صنعتی چهاردانگه45/00070/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه45/00070/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه45/00085/000120/000
شهرک صنعتی چهاردانگه45/00085/000120/000
شهرک صنعتی چهاردانگه30/00050/00075/000
شهرک صنعتی چهاردانگه30/00050/00075/000
شهرک صنعتی چهاردانگه35/00060/00090/000
شهرک صنعتی چهاردانگه35/00060/00090/000
شهرک صنعتی چهاردانگه35/00060/00090/000
شهرک صنعتی چهاردانگه35/00060/00090/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000

نرخ کرایه شهرهای اطراف تهران

مبدامقصدسواریوانتنیسان
شهرک صنعتی چهاردانگه45/00070/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه45/00070/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه45/00085/000120/000
شهرک صنعتی چهاردانگه45/00085/000120/000
شهرک صنعتی چهاردانگه30/00050/00075/000
شهرک صنعتی چهاردانگه30/00050/00075/000
شهرک صنعتی چهاردانگه30/00050/00075/000
شهرک صنعتی چهاردانگه35/00060/00090/000
شهرک صنعتی چهاردانگه35/00060/00090/000
شهرک صنعتی چهاردانگه35/00060/00090/000
شهرک صنعتی چهاردانگه35/00060/00090/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000

نرخ کرایه شهرستانهای دورتر

مبدامقصدسواریوانتنیسان
شهرک صنعتی چهاردانگه45/00070/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه45/00070/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه45/00085/000120/000
شهرک صنعتی چهاردانگه45/00085/000120/000
شهرک صنعتی چهاردانگه30/00050/00075/000
شهرک صنعتی چهاردانگه30/00050/00075/000
شهرک صنعتی چهاردانگه30/00050/00075/000
شهرک صنعتی چهاردانگه35/00060/00090/000
شهرک صنعتی چهاردانگه35/00060/00090/000
شهرک صنعتی چهاردانگه35/00060/00090/000
شهرک صنعتی چهاردانگه35/00060/00090/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000
شهرک صنعتی چهاردانگه 45/00075/000110/000

 

قیمت ارسال انواع کالا تجهیزات تمام نقاط شرکت خدمات حمل نقل کالا لوازم ماشین جابجایی داخلی وسایل اتوبار / باربری / تاکسی سرویس / پیک موتور / باربری شهرک صنعتی چهاردانگه . باربری ارزان / وانت بار / نیسان بار / خاور / کامیونت / باربری در اسلامشهر . سهند ، وانت پیکان مزدا نیسان .
اتوبار و تاکسی سرویس خلیج فارس کد مجوز 212
قیمت حمل بار در شهرک صنعتی چهاردانگه .
حمل بار / ارسال بار / حمل کالا به تمام نقاط / حمل تجهیزات صنعتی / حمل لوازم / حمل انواع کالا / شرکت حمل بار / حمل و نقل کالا / قیمت حمل بار / خدمات حمل بار / جابجایی بار / حمل و نقل داخلی / خدمات حمل کالا / حمل و نقل بار / جابه جائی کالا / ماشین حمل بار / قیمت باربری / حمل و جابجایی بار / حمل لوازم صنعتی / شرکت حمل و نقل بار / قیمت حمل وسایل .
جابجایی بار / حمل و نقل داخلی در شهرک صنعتی چهاردانگه
آژانس تاکسی سواری شهرک صنعتی چهاردانگه
وانت نیسان شهرک صنعتی چهاردانگه
پیک موتوری شهرک صنعتی چهاردانگه
باربری اتوبار شهرک صنعتی چهاردانگه
خدمات حمل بار ارزان بار شهرک صنعتی چهاردانگه
ارسال بار حمل کالا شهرک صنعتی چهاردانگه
شرکت حمل بار در شهرک صنعتی چهاردانگه
حمل لوازم شرکت حمل بار شهرک صنعتی چهاردانگه
قیمت حمل و نقل کالا شهرک صنعتی چهاردانگه
قیمت باربری ارزان شهرک صنعتی چهاردانگه
اتوبار و تاکسی سرویس خلیج فارس محدوده چهاردانگه
باربری ، اتوبار ، تاکسی سرویس , سواری ، نیسان ، وانت ، پیک موتور ، ارسال خاور ، خاور مسقف ، جهت حمل کالای تجاری ، اداری ، صنعتی به تمام نقاط کشور.


قیمت حمل بار از شهرک صنعتی چهاردانگه تماس با شماره های ذیل:
مدیریت: بهنام سلامتی
صدور بارنامه دولتی تحت پوشش بیمه آسیا .
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به آدران
سواری = 35/000
وانت = 60/000
نیسان = 90/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به تهرانپارس ، حکیمیه ، سه راه آزمایش ، دلاوران ، هنگام ، رسالت ، ترمینال شرق
سواری = 45/000
وانت = 85/000
نیسان = 120/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به داروپخش ، وردآورد ، گرمدره ، قلعه حسن خان ، زاگرس ، گلبرگ
سواری = 45/000
وانت = 70/000
نیسان = 110/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به الهیه اسلامشهر ، پشت خط ، چیچکلو
سواری = 30/000
وانت = 50/000
نیسان = 75/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به شهرک صنعتی پایتخت ، شهرک صنعتی جنت آباد ، شهرک صنعتی خوارزمی
سواری = 75/000
وانت = 130/000
نیسان = 200/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به شهرک صنعتی مامونیه 
سواری = 90/000
وانت = 140/000
نیسان = 180/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به شهرک غرب ، سعادت آباد ، برج میلاد
سواری = 45/000
وانت = 90/000
نیسان = 115/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به شهرک مطهری
سواری = 20/000
وانت = 30/000
نیسان = 60/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به کارخانه سیمان جاجرود ، پردیس
سواری = 75/000
وانت = 120/000
نیسان = 160/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به مرکز شهر کرج ، مهرشهر
سواری = 60/000
وانت = 100/000
نیسان = 140/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به کردزار
سواری = 50/000
وانت = 85/000
نیسان = 120/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به گردنه تنباکویی ، سه راه سیمان ، استوک خاوران ، غنی آباد ، اشرف آباد ، زمان آباد ، کارخانه سیمان
سواری = 40/000
وانت = 80/000
نیسان = 110/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به شهرک صنعتی گرمسار
سواری = 90/000
وانت = 150/000
نیسان = 220/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به ایوانکی ، فرودگاه بلندپرواز ، حسین آباد
سواری = 70/000
وانت = 140/000
نیسان = 190/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به باغ فیض ، اسلامشهر ، شاطره ، سرنوری ، گلشهر ، گلدسته ، شمس آبادکوره ، ده عباس ، بوتان ، قاسم آبادخشکه
سواری = 25/000
وانت = 40/000
نیسان = 55/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به بومهن ، علم وفناوری
سواری = 85/000
وانت = 120/000
نیسان = 180/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به پارچین
سواری = 55/000
وانت = 120/000
نیسان = 150/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به پاستور ، حر ، لشگر ، بریانک ، میدان توحید
سواری = 35/000
وانت = 70/000
نیسان = 95/00
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به اکباتان ، آپادانا ، بیمه ، شهرک فکوری
سواری = 35/000
وانت = 60/000
نیسان = 90/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به شهرک صنعتی البرز
سواری = 110/000
وانت = 190/000
نیسان = 230/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به امام حسین
سواری = 40/000
وانت = 75/000
نیسان = 100/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به اندرزگو ، دزاشیب ، فرمانیه ، چیذر ، قیطریه
سواری = 50/000
وانت = 110/000
نیسان = 135/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به ایران مال
سواری = 45/000
وانت = 70/000
نیسان = 110/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به چیچکلو
سواری = 30/000
وانت = 50/000
نیسان = 80/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به حصارک کرج ، ملک آباد ، حافظیه
سواری = 70/000
وانت = 120/000
نیسان = 150/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به خاورشهر ، قاسم آباد ، عباس آبادعلاقبند ، شهرک صنعتی خاوران ، سایت خاوران
سواری = 40/000
وانت = 80/000
نیسان = 110/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به خراسان ، تیردوقلو ، هاشم آباد ، فرهنگسرای خاوران ، دولت آباد
سواری = 35/000
وانت = 60/000
نیسان = 90/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به خرمدشت ، سیاه سنگ
سواری = 65/000
وانت = 100/000
نیسان = 150/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به مسگرآباد
سواری = 35/000
وانت = 70/000
نیسان = 100/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به اتحاد ، خیابان دماوند ، سه راه آزمایش ، بزرگراه ارتش ، آجودانیه ، کاشانک
سواری = 45/000
وانت = 85/000
نیسان = 115/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به احمدآباد مستوفی
سواری = 30/000
وانت = 50/000
نیسان = 70/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به اشتهارد
سواری = 85/000
وانت = 140/000
نیسان = 200/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به اشرفی اصفهانی ، پونک ، ستارخان ، ژاندارمری ، مرزداران
سواری = 45/000
وانت = 80/000
نیسان = 100/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به جاده مخصوص ، جاده قدیم ، از گرمدره تا پل فردیس
سواری = 45/000
وانت = 90/000
نیسان = 120/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به آفریقا ، دولت ، ونک ، میرداماد ، آرژانتین ، گاندی ، شیخ بهایی ، سئول ، یوسف آباد
سواری = 45/000
وانت = 100/000
نیسان = 130/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به جمال آباد ، خسرو ، موزائیک سازان
سواری = 60/000
وانت = 120/000
نیسان = 140/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به جهان آباد ، قیصر آباد ، مترو مرقد ، بهشت زهرا
سواری = 25/000
وانت = 45/000
نیسان = 75/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به چرم شهر
سواری = 60/000
وانت = 120/000
نیسان = 150/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به فرودگاه مهرآباد
سواری = 35/000
وانت = 60/000
نیسان = 85/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به آهنگ
سواری = 35/000
وانت = 70/000
نیسان = 100/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به پیروزی
سواری = 35/000
وانت = 70/000
نیسان = 100/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به محلاتی
سواری = 35/000
وانت = 70/000
نیسان = 100/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به افسریه
سواری = 35/000
وانت = 70/000
نیسان = 100/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به بلوارفردوس
سواری = 40/000
وانت = 65/000
نیسان = 90/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به ابوذر
سواری = 40/000
وانت = 65/000
نیسان = 90/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به آزادی
سواری = 35/000
وانت = 60/000
نیسان = 85/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به استادمعین
سواری = 35/000
وانت = 60/000
نیسان = 85/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به دانشگاه شریف
سواری = 35/000
وانت = 60/000
نیسان = 85/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به غفاری
سواری = 30/000
وانت = 50/000
نیسان = 70/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به خیابان قزوین
سواری = 30/000
وانت = 50/000
نیسان = 70/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به خیابان مخصوص
سواری = 30/000
وانت = 50/000
نیسان = 70/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به سی متری جی
سواری = 30/000
وانت = 50/000
نیسان = 70/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به صادقیه
سواری = 40/000
وانت = 65/000
نیسان = 90/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به آذری
سواری = 30/000
وانت = 50/000
نیسان = 70/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به امامزاده حسن
سواری = 30/000
وانت = 50/000
نیسان = 70/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به امامزاده معصوم
سواری = 30/000
وانت = 50/000
نیسان = 70/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به هلال احمر
سواری = 30/000
وانت = 50/000
نیسان = 70/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به تهرانسر ، استقلال ، عرفان ، خلیج
سواری = 30/000
وانت = 50/000
نیسان = 80/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به جاجرود
سواری = 60/000
وانت = 120/000
نیسان = 150/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به جاده مخصوص ، جاده قدیم از میدان آزادی تا چهارراه ایران خودرو
سواری = 30/000
وانت = 65/000
نیسان = 85/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به جاده مخصوص ، جاده قدیم از چهارراه ایران خودرو تا سه راه اندیشه یا پل کفش ملی
سواری = 35/000
وانت = 70/000
نیسان =100/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به جاده مخصوص ، جاده قدیم از پل کفش ملی تا گرمدره
سواری = 40/000
وانت = 80/000
نیسان = 110/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به پرند
سواری = 50/000
وانت = 80/000
نیسان = 120/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به پیروز بهرام
سواری = 25/000
وانت = 50/000
نیسان = 70/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به پیشوا
سواری = 65/000
وانت = 100/000
نیسان = 180/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به ترمینال جنوب ، باربری ، شوش ، راه آهن ، فدائیان شمال ، رجایی شمال
سواری = 30/000
وانت = 50/000
نیسان = 80/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به تولیددارو ، شهرک ولیعصر ، یافت آباد ، الغدیر
سواری = 30/000
وانت = 45/000
نیسان = 70/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به شاد آباد ، فتح ، شیرپاستوریزه ، شماره2 ، پارس امیر ، پارس غدیر ، هفده شهریور ، وثوقی ،‌ زرند
سواری = 30/000
وانت = 50/000
نیسان = 80/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به شکوهیه ،‌ محمودآباد
سواری = 85/000
وانت = 150/000
نیسان = 200/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به شهرک صنعتی شمس آباد ، حسن آباد ، فرودگاه امام ، فشافویه
سواری = 45/000
وانت = 80/000
نیسان = 110/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به شهران ، آبشناسان ، کوهسار ، کن ، جنت آباد
سواری = 40/000
وانت = 85/000
نیسان = 110/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به شهرک راه آهن ، دریاچه ، هایپر ستاری ، شهرزیبا ، تعاون ، دهکده المپیک
سواری = 40/000
وانت = 70/000
نیسان = 110/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به سعیدآباد ، گلگون ، پل بادامک ، باغستان
سواری = 40/000
وانت = 60/000
نیسان = 90/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به سه راه سیمان ، گردنه تنباکویی
سواری = 35/000
وانت = 70/000
نیسان = 100/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به سه راه محتشم ، زارع ، روستای جعفرآباد ، چهاردانگه ، کاشانک
سواری = 10/000
وانت = 20/000
نیسان = 35/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به سهروردی ، سیدخندان ، شریعتی ، خواجه عبدالله انصاری ، پاسداران ، حقانی ، میدان رسالت
سواری = 45/000
وانت = 80/000
نیسان = 110/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به سیمین دشت
سواری = 45/000
وانت = 90/000
نیسان = 110/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به رودهن
سواری = 90/000
وانت = 120/000
نیسان = 200/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به زمزم ، پاسگاه نعمت آباد ، اسماعیل آباد ، خلازیر ، سه راه سرگردان
سواری = 25/000
وانت = 35/000
نیسان = 70/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به سبزدشت
سواری = 30/000
وانت = 60/000
نیسان = 80/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به سدید ، مرتضی گرد ، پاکدانه ، دولتخواه ، مترو ، بنز خاور ، کمربندی ، شهرک طالقانی ، ایران کانتین
سواری = 20/000
وانت = 35/000
نیسان = 50/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به شهرک صنعتی سرخه
سواری = 150/000
وانت = 190/000
نیسان = 230/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به دروس ، احتشامیه ، پاسداران ، قلهک ، کامرانیه
سواری = 50/000
وانت = 110/000
نیسان = 130/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به ده حسن ، زواره ، سبلان ،‌ نصیرآباد ، کاظم آباد ، اسدآباد ، علم وصنعت ، سامان
سواری = 35/000
وانت = 70/000
نیسان = 100/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به ده شاد ، اسکمان
سواری = 35/000
وانت = 60/000
نیسان = 85/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به رباط کریم ، وحیدیه ، سه راه بوکه ، نماز شهریار ، رضی آباد
سواری = 40/000
وانت = 70/000
نیسان = 95/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به رجائی جنوب ، فدائیان جنوب ، شهرری ، شاه عبدالعظیم ، آوینی ، پل سیمان ، پالایشگاه
سواری = 35/000
وانت = 50/000
نیسان = 85/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به قائمیه ، واوان ، قائم ، کلمه ، میهن ، سعیدیه ، علی آباد قائمیه
سواری = 30/000
وانت = 50/000
نیسان = 70/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به قرچک
سواری = 55/000
وانت = 80/000
نیسان = 110/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به قلعه نو ، جلیل آباد
سواری = 40/000
وانت = 80/000
نیسان = 110/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به قلعه میر ، بهاریه
سواری = 40/000
وانت = 70/000
نیسان = 100/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به قم
سواری = 110/000
وانت = 160/000
نیسان = 220/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به عباس آباد شریف آباد ، پلیس راه شریف آباد ، شهرک صنعتی شنزار
سواری = 60/000
وانت = 100/00
نیسان = 150/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به علی آبادپاکدانه ، علی آبادقاجار ، حسین آبادقاجار ، شهرک کامیونداران
سواری = 20/000
وانت = 35/000
نیسان = 55/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به فاطمی ، مطهری ، شریعتی ، بهشتی ، مصلی
سواری = 45/000
وانت = 80/000
نیسان = 120/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به فردیس ، ملارد ، مارلیک ، پل فردیس ، مپنا فردیس
سواری = 50/000
وانت = 95/000
نیسان = 130/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به فرون آباد ، قیامدشت ، خاتون آباد ، پاکدشت ، مامازند ، خسرو
سواری = 40/000
وانت = 90/000
نیسان = 120/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به شهریار ، کهنز ، فردوسیه ، اندیشه
سواری = 45/000
وانت = 65/000
نیسان = 110/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به صالح آباد اسلامشهر
سواری = 35/000
وانت = 70/000
نیسان = 85/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به صالح آباد بهشت زهرا ، کهریزک ، آهن مکان
سواری = 25/000
وانت = 50/000
نیسان = 80/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به صبا شهر ، شاهد شهر
سواری = 35/000
وانت = 65/000
نیسان = 90/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به صفادشت ، کمالشهر ، محمدشهر ، ماهدشت ، بهاران
سواری = 60/000
وانت = 95/000
نیسان = 150/000
24
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به الهیه اسلامشهر ، پشت خط ، چیچکلو
سواری = 25/000
وانت = 50/000
نیسان = 75/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به شهرک صنعتی پایتخت ، شهرک صنعتی جنت آباد ، شهرک صنعتی خوارزمی
سواری = 65/000
وانت = 120/000
نیسان = 180/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به شهرک صنعتی مامونیه
سواری = 120/000
وانت = 140/000
نیسان = 180/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به شهرک غرب ، سعادت آباد ، برج میلاد
سواری = 45/000
وانت = 90/000
نیسان = 115/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به شهرک مطهری
سواری = 15/000
وانت = 20/000
نیسان = 35/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به ورامین
سواری = 60/000
وانت = 100/000
نیسان = 140/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به وهن آباد
سواری = 40/000
وانت = 70/000
نیسان = 120/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به ویره
سواری = 40/000
وانت = 60/000
نیسان = 100/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به هشتگرد
سواری = 70/000
وانت = 130/000
نیسان = 150/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به هفت جوی
سواری = 45/000
وانت = 90/000
نیسان = 130/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به گلچین ، فلاح ، اباذر ،‌میدان بهمن
سواری = 30/000
وانت = 50/000
نیسان = 70/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به گیلاوند ، آبسرد
سواری = 110/000
وانت = 150/000
نیسان = 190/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به ماهدشت ، مردآباد
سواری = 60/000
وانت = 120/000
نیسان = 160/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به محدوده طرح اصلی
سواری = 45/000
وانت = 85/000
نیسان = 120/000
نرخ کرایه از شهرک صنعتی چهاردانگه به مرتضوی ، آذربایجان ، بهبودی ، جیحون ، خوش ، سلسبیل
سواری = 30/000
وانت = 60/000
نیسان = 85/000